www.ibrahimi.biz
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Ibrahimin dini

1 səhifə (Cəmi 2 səhifə) 1, 2  Sonraki

Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Hacı Kazım Ibrahimoğlu Ş. Yan. 22, 2011 9:06 pm

İBRAHİMİN (a.s.o.) DİNİ

1-ci sual—Niyə məhz İbrahimin (a.s.o.) dini?.
Əvvəla biz bütün dəlil və sübutlarımızı Qurandan gətirməliyik.
2-ci surənin(İnək)-2-ci ayəsi,-Bu kitab-yoxdur şübhə onda,hidayətdir müttəqilər üçün-
Əgər biz başqa kitablara istinad etsək,dəlil-sübutlarımızı qeyri kitablardan götürsək, deməli Allahın nazil etdiyinə şübhə etmiş oluruq.Biz hər hansı bir müəllifin kitabını oxuyarkən,orada olan fikirləri,sözləri həmin müəllifin dili ilə oxuyuruq-təxminən müəllif bizimlə danışır-.Ancaq Quranı oxuyarkən isə bizimlə Alimlər-alimi, Qüdrətlilər-qüdrətlisi,Vahid, Qahir və daima bizimlə olan(58-surə-7-ayə) Allah danışır.Belə nəticəyə gəlmək olar ki, biz Allahla danışmaq istəmirik və Allahın məntiqinə şübhə ilə yanaşırıq.Hidayət olunmaq istəyiriksə yalnız Qurana istinad etməliyik.Ona görə də biz aşağıda qeyd olunan ayələrə görə İbrahim (a.s.o.) getdiyi dini getməliyik.
2-ci surə(İnək)-130-cu ayə--Kim uzaqlaşar millətindən İbrahimin,ancaq kim ki,səfeh etdi nəfsini.Əlbəttə,Biz seçdik onu dünyada və həqiqətən, o, axirətdə salehlərdəndir.
Bu ayətdən görundüyü kimi biz bu dindən uzaqlaşa bilmərik.Çünki,bu dindən ancaq özünü səfehliyə qoyanlar üz döndərə bilər.Bu gün insanlar qısqanclıqla yanaşdıqları məsələyə başqa prizmadan baxaq-bu ayət ilk dəfə Muhəmmədin (a.s.o.) üzərinə nazil olanda, Allah rəsulu özünə başqa din,başqa yol götürə bilərdimi?Axı, Muhəmmədin (a.s.o.) özü də elə İbrahim A.s-ın dinində olub.
3-cü surə(İmran ailəsi)-67-ci ayə- Olmadı İbrahim hidayət olunmuş(yəhudi) və yardım olunmuş(nəsrani) və lakin,oldu hənif,yəni faydalı təslim olan(müslim) və olmadı müşriklərdən.
Allahın öyrətməsi ilə görürük ki, İbrahim (a.s.o.) təslim olan(müslim) olub.
Bəzi alimlər və yaxud özünü hidayət olunmuş(yəhudi)bilənlər İbrahimi(a.s.o.)öz rəsulları hesab edirlər.Bu ayət onlara ən tutarlı cavabdır.Deməli İbrahim(a.s.o.)ilk təslim olanlardan(muslim) olub.Ondandan əvvəl isə ilk təslim olan Nuh(a.s.o.)olub.Hz İbrahimi yəhudi bilənlər bəs niyə Hz İbrahimin öğlu ilə tikdiyi evi gedib təvaf etmirlər.Və yaxud hz İbrahimi yəhudilərin rəsulu hesab edən müsəlmanlar niyə o evi ziyarət edirlər.Və nəhayət, bu gün qeyd olunan Qurban bayramı(Həcc) elə Hz İrahimdən başlayıb axı.
3-cü surə(İmran ailəsi)-68-ci ayə- Həqiqətən, dost İbrahimlə insanlardan o kəslərdir ki,tabe idilər ona və bu nəbi,yəni bu xəbər verən və o kəslər ki, inanırlar və Allah dostudur inananların!
Bütün inananlar Allahın dostluğunu və razılığını qazanmaq üçün Quranda olan inananların sifətlərini özlərində əks etdirməli və qeyd-şərtsiz Allahın qanunlarına tabe olmalıdırlar.Bunun üçün Allah bizə o yolu da göstərir,ancaq biz görmək istəmirik.Əgər istəyiriksə, niyə İbrahimin dinindən uzaqlaşmalıyıq.Ayətdə olan bu nəbi sözü isə vaxtı ilə Muhəmmədə(a.s.o.)aid olub,sonra isə ondan sonrakı gələn rəsullara aiddir.
3-cü surə(İmran ailəsi)-95-ci ayə-De: “Allah doğru buyurur! Tabe olun milləti İbrahimə - hənifdir və olmadı o, müşriklərdən!”
Göründüyü kimi bu ayə hökm ayəsidir.Bu ayəni dəyişməyə və təfsir verməyə heç kəsin gücü çatmaz!-Allahdan başqa-.Əslində bu din Hz İbrahimin deyil,elə Allahındır.Bildiyimiz kimi din-yol deməkdir, demək Allaha tərəf Hz İbrahim kimi İnanmaq lazımdır.Allah onu bizə bir nümunə olaraq göstərir.Və bizə Hz İbrahimin müşrik olmadığını öyrədir.
4-cü surə(Qadınlar)-125-ci ayə- Kim yaxşı ola bilər din etibarilə o kəsdən ki, təslim edə vəchini Allah üçün və o, yaxşılardandır və tabe olur hənif,yəni faydalı İbrahim millətinə? Götürdü Allah İbrahimi dost!
Qurani-Kərimdə Allah İbrahim (a.s.o.)-dan başqa heç bir rəsulu öz dostu adlandırmayıb.Doğrudur, Allah inanaların dostudur,ancaq fərd olaraq İbrahimin(a.s.o.) adını deyir.Əgər Biz din etibarı ilə yaxşı olmaq istəyiriksə ancaq və ancaq İbrahimin(a.s.o.)dininə tabe olmalıyıq.Bu Allahın seçimidir.Bizim vəzifəmiz Allaha və onun rəsuluna itaət etməkdir.
6-cı surə(Davar)-161-ci ayə- De: “Həqiqətən, Rəbbim məni hidayət etdi yolun düzünə - qiymətli din olan hənif İbrahim millətinə və olmadı o müşriklərdən”.
Allah bu ayədə İbrahim (a.s.o.)-ın millətinin qiymətli din olduğunu bizə tövsiyyə edir.Əgər Allah deyənə əməl etsək, hamımız bu dində birləşər və firqələrə bölünmərik.Bu gün özünü sünnü,şiə,vəhhabi və s. adlandıran soydaşlarımız Allahın bu dinində birləşməli,qardaş olmalı və firqələrdən uzaqlaşmalıdırlar.
16-cı surə(Bal arısı)-123-cü ayə- Sonra biz sənə vəhy etdik “Tabe ol hənif İbrahim millətinə və o, olmadı müşriklərdən!
Ayədən göründüyü kimi, Allah Quranı nazil edərkən ilk dəfə Muhəmməd (a.s.o.)-a vəhy edir ki, İbrahim (a.s.o.)-ın millətinə tabe olsun.Eləcə də bu gün Allah bizlərə bu dinə tabe olmağa əmr edir.Həqiqətən də Allahın öyrətməsi ilə görürük ki, İbrahim (a.s.o.) Allahdan ona sınaq gələndə müşrik olmadı.Yuxuda gördü ki,öz oğlunu kəsir və bunu oğluna dedi.(37-surə-102-ayə).Onlar ikisi də təslim oldular və Allah ona böyuk bir kəsilməli əvəz verdi.”Salam üzərinə İbrahimin””Belə mükafatlandırırıq yaxşıları”(37-surə-109-110-ayələr).Allah heç bir rəsuluna belə sınaq vermədi.Bu gün özünə inanan deyən hansı birimizə bu sınaq gəlsə əməl edə bilər.Allah bizi-bizdən yaxşı tanıyır.Allah elədiklərinə görə də sorğu-sual olunmaz, biz sual olunacağıq.Ona görə də Allahdan gələn ayətlərə əməl edib,atamız İbrahimin dininə tabe olmalıyıq.
22-ci surə(Gəlmə)-78-ci ayə- Cəhd edin və çalışın Allah yolunda haqq cihadla.O seçdi sizi və etmədi sizin üzərinizdə dində çətinlik – atanız İbrahimin millətidir.O adlandırdı sizi bundan qabaq müslim,yəni təslim olan və bu da, olsun rəsul şahid üzərinizdə və olasınız şahidlər insanlar üzərində.Qalxın ayağa islahata və əta edin zəkatı.Allah ilə yapışın.O mövlanızdır sizin.Yaxşı Mövladır və yaxşı Nəsirdir!
Quranda Allah dində atamızın kim olduğunu öyrədir,bizim üçün heç bir çətinlik etmədiyini və Allah yolunda çalışmağımızı tövsiyyə edir.Dində atamızın Muhəmməd (a.s.o.) deyil,İbrahim (a.s.o.) olduğunu öyrədir.33-cü surə(Əhzab)-40-cı ayə Olmadı Muhəmməd sizin kişilərinizdən birinin atası və lakin rəsuludur Allahın və xatəm-ən-nəbiyyinə, yəni xətmidir nəbilərin və oldu Allah küllisi ilə şeyin Alim!
Biz çalışırıq heç bir təfsir verməyək və sadəcə ayələri xatırladaq.Biz ancaq bizə vəhy olunana tabe olmalıyıq.İnşallah bizim üçün qaranlıq qalan başqa məqamlara o biri mövzularda müraciət edəcəyik.
Həmd Allah üçündür rəbbidir aləmlərin!

Hacı Kazım Ibrahimoğlu

İsmarıc sayı : 264
Kayıt tarihi : 11/01/11
Yaş : 50
Şəhər/ölkə : Bekke

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Yusif_Kazim_İbrahimoglu B.e. Yan. 24, 2011 10:37 pm

ALLAH-ın Salamı olsun seçib qaldırdığı resullarının ,nəbilərinin üzərində!ALLAH razı olsun, ALLAH -ın mənim üçün qaldırdığı ALLAH rəsulu!Siz rəsullar ,biz inananlara öyrədirsiniz nəyi ki,bilmirik kitabdan!

Yusif_Kazim_İbrahimoglu

İsmarıc sayı : 298
Kayıt tarihi : 13/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu Ç.a. Fev. 01, 2011 12:41 pm

"Bayram" surəsi (22) (78).Və cəhd edin Allahda Ona haqq cihadla. O seçdi sizi və etmədi sizin üzərinizə dində çətinlik – atanız Ibrahimin millətidir. O adlandırdı sizi bundan qabaq müslim və bu da, olsun rəsul şahid üzərinizdə və olasınız şahidlər insanlar üzərində. Və qalxın ayağa islahata və əta edin zəkatı və yapışın Allah ilə - O Mövlanızdır sizin. Və gözəl Mövla və gözəl Nəsirdir!
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu Çər. Fev. 02, 2011 2:42 am

6(Davar)s.-126a. BU, REBBiNiN DOGRU YOLUDUR. BiZ MUFESSEL ETDiK AYETLERi YAD EDEN QOUM UCHUN.-127a. ONLAR UCHUN REBLERi YANINDA SULH EVi VAR VE O DOSTUDUR ONLARIN NE iLE Ki, OLDULR EMEL EDENLER.
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu Çər. Fev. 02, 2011 2:45 am

3(Ali Imran)s.- 186a. IMTAHAN OLUNACAQSINIZ MALINIZLA VE NEFSINIZLE VE E$IDECEKSINIZ SIZDEN QABAQ KITAB ETA OLUNMU$ KESLERDEN VE O KESLERDEN KI, MU$RIKDIRLER, CHOXLU EZIYYET. EGER SEBR EDESINIZ VE MUTTEQI OLASINIZ, HEQIQETEN, BU, I$LERDE EZMIN NI$ANESINDENDIR.
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu Çər. Fev. 02, 2011 4:37 am

«Rumlular» surəsi (43).Və yönəlt vəchini qiymətli din üçün, ondan qabaq ki, bir gün gələr, Allahdan onun qarşısını alan olmaz. O gün onlar ayrılarlar
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu Çər. Fev. 02, 2011 4:40 am

«Nəbilər» surəsi(92) Həqiqətən, bu sizin ümmətiniz vahid ümmətdir və Mən Rəbbinizəm sizin və ibadət edin Mənə!
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu Çər. Fev. 02, 2011 4:20 pm

(Quran, 6: 153).Həqiqətən, bu, Mənim düz yolumdur və tabe olun ona və tabe olmayın yollara ki, sizi firqələrə böləcək Onun yolundan. Belə vəsiyyət edir sizə onun ilə, ola ki, müttəqi olasınız!»
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu C.a. Fev. 03, 2011 3:36 am

Quran, (2: 135).Və dedilər: «Olun hidayət olunan, yaxud yardım olunan, hidayət olunasınız!» De: «Bəli! Milləti Ibrahimin hənifdir və olmadı müşriklərdən».
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Baba Ibrahimoglu C.a. Fev. 03, 2011 4:24 am

(3.95). Скажи: "Правду говорит Аллах! Подчинитесь же религии Ибрахима, <ханифа>, - ведь он не был многобожником!
Baba Ibrahimoglu
Baba Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 57
Kayıt tarihi : 11/01/11
Yaş : 52
Şəhər/ölkə : Baki

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Yusif_Kazim_İbrahimoglu C.a. Fev. 03, 2011 7:18 am

30(30).Yönəlt vəchini hənif dinə – yaratdığına Allahın, hansı ki, yaradıb insanları onun üzərində. Yoxdur dəyişiklik xəlq etməyində Allahın. Budur qiymətli din və lakin əksər insan bilməz! (31).Ona tərəf dönərək və qorxun Ondan və qalxın ayağa islahata və olmayın müşriklərdən – (32) o kəslərdən ki, firqələrə böldülər dinlərini və oldular şiələr. Külli dəstə özlərində olana fərəhlənir.

Yusif_Kazim_İbrahimoglu

İsmarıc sayı : 298
Kayıt tarihi : 13/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu C. Fev. 04, 2011 1:15 am

( Quran,12:38).Mən tabe oluram atalarım Ibrahim və Ishaq və Yəqubun millətinə. Bizə yaraşmaz ki, bir şeyi Allah ilə şərik qoşaq. Bu, Allahın bizə və insanlara bağışladığı fəzlidir və lakin insanların əksəriyyəti şükr etməz!
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Leyla I. C. Fev. 04, 2011 3:17 am

«Imran ailəsi» surəsi (3)(68).Həqiqətən, dost insanlar Ibrahimlə o kəslərdir ki, tabedilər ona və bu nəbi və o kəslər ki, inanırlar və Allah dostudur inananların!
Leyla I.
Leyla I.

İsmarıc sayı : 11
Kayıt tarihi : 12/01/11
Yaş : 32
Şəhər/ölkə : BAki.Azerbaycan.

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu C. Fev. 04, 2011 4:40 pm

( Quran,2:112).Bəli! Kim təslim edə vəchini Allah üçün və o yaxşılıq edəndir, onun üçün əcri yanındadır Rəbbinin və yoxdur xof üzərində onların və olmazlar onlar hüznlü.
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu Ş. Fev. 05, 2011 1:59 am

(Quran,30:30).Yönəlt vəchini hənif dinə – yaratdığına Allahın, hansı ki, yaradıb insanları onun üzərində. Yoxdur dəyişiklik xəlq etməyində Allahın. Budur qiymətli din və lakin əksər insan bilməz!
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Yusif_Kazim_İbrahimoglu Ş. Fev. 05, 2011 5:47 am

3! (95).De: «Sadiqdir Allah! Tabe olun milləti Ibrahimə - faydalıdır və olmadı o, müşriklərdən!» 3(67).Olmadı Ibrahim hidayət olunmuş və yardım olunmuş və lakin oldu faydalı təslim olan və olmadı müşriklərdən.60-(4).Əlbəttə, sizin üçün yaxşı nümünə oldu Ibrahimdə və o kəslərdə ki, onunla idi. Onda dedilər öz qoumlarına: «Biz uzağıq sizdən və nədən ki, ibadət edirsiniz Allahdan başqasına. Biz kafirik sizə və bizim aramızda və sizin aranızda bundan sonra ədavət və nifrət vardır əbədi olaraq, ta inanasınız Vahid Allah ilə». Ancaq sözü Ibrahimin atası üçün olmasaydı: «Mən sənin üçün bağışlanmaq istəyəcəyəm və mən sənin üçün Allahdan bir şeyə malik deyiləm. Rəbbimiz! Sənə təvəkkül edirik və Sənə tərəf döndük və Sənə tərəfdir qayıdış! (5).Rəbbimiz! Bizi sınaq vasitəsi etmə o kəslər üçün ki, kafirdirlər və bağışla bizim üçün. Rəbbimiz! Həqiqətən, Sən – Sən Əzizsən, Həkimsən!»(6).Əlbəttə, oldu sizin üçün onlarda yaxşı nümunə – o kəs üçün ki, Allaha tərəf qayıtmağına və axirət gününə ümidi oldu. Kim üz döndərirsə və həqiqətən, Allah - O Qənidir, Həmiddir!

Yusif_Kazim_İbrahimoglu

İsmarıc sayı : 298
Kayıt tarihi : 13/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu Ş. Fev. 05, 2011 5:08 pm

(Quran,14:35).Və onda Ibrahim dedi: «Rəbbim! Et bu şəhəri əmin. Məni və mənim oğullarımı bütlərin ibadətindən uzaq et.
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Nicat_Ibrahimoglu B. Fev. 06, 2011 5:56 am

Yunus» surəsi (10)(105).Və üzünü hənif dinə tərəf istiqamətləndir və müşriklərdən olma!
Inək» surəsi (2)(135).Və dedilər: «Olun hidayət olunan, yaxud yardım olunan, hidayət olunasınız!» De: «Bəli! Milləti Ibrahimin hənifdir və olmadı müşriklərdən.

Nicat_Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 46
Kayıt tarihi : 11/01/11
Yaş : 29
Şəhər/ölkə : Bakka

http://Ibrahimi.biz

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Yusif_Kazim_İbrahimoglu B. Fev. 06, 2011 6:51 am

(132).Və vəsiyyət etdi onunla Ibrahim oğullarına və Yəqub: «Ay oğlanlarım! Həqiqətən, Allah seçdi siz in üçün dini və ölməyin ancaq siz təslim olanlar olaraq».( Bu bizə də vəsiyyət olunub,əgər İbrahim ə.s-ın oğullarıyıqsa!)

Yusif_Kazim_İbrahimoglu

İsmarıc sayı : 298
Kayıt tarihi : 13/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu B. Fev. 06, 2011 10:33 am

(Quran,2:124).Və onda ki, tələbi Ibrahimə Rəbbinin kəlmələrlə və tamamladı onları. Dedi: «Həqiqətən, Mən edəcəyəm səni insanlar üçün imam». Dedi: «Və zürriyyətimdən də?» Dedi: «Nail olmaz Mənim əhdimə zalimlər».
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu B.e. Fev. 07, 2011 2:41 am

(Quran,3:67).Olmadı Ibrahim hidayət olunmuş və yardım olunmuş və lakin oldu faydalı təslim olan və olmadı müşriklərdən.
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Baba Ibrahimoglu B.e. Fev. 07, 2011 1:22 pm

Allahın salamı olsun
Baba Ibrahimoglu
Baba Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 57
Kayıt tarihi : 11/01/11
Yaş : 52
Şəhər/ölkə : Baki

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu B.e. Fev. 07, 2011 5:26 pm

(21:51).Əlbəttə, əta etdik Ibrahimə onun rəşd yolunu qabaqcadan və olduq Biz onu bilənlər.
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Elsan_Tagiyev_Ibrahimoglu B.e. Fev. 07, 2011 7:01 pm

.De: «Həqiqətən, Rəbbim məni hidayət etdi yolun düzünə - qiymətli din olan hənif Ibrahim millətinə və olmadı o müşriklərdən».6.161.
Elsan_Tagiyev_Ibrahimoglu
Elsan_Tagiyev_Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 24
Kayıt tarihi : 29/01/11
Yaş : 45
Şəhər/ölkə : BAKI.AZERBAYCAN.

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu Ç.a. Fev. 08, 2011 1:13 am

(16:51).Və dedi Allah: «Iki ilahi götürməyin. Həqiqətən, O Vahid Ilahidir və təkcə Mənə və vahiməlilik Mənə!»
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimin dini Empty Geri: Ibrahimin dini

Yeni mövzu  Sponsored content


Sponsored content


Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

1 səhifə (Cəmi 2 səhifə) 1, 2  Sonraki

Əvvələ qayıt


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdakı ismarıclara cavab verə bilməzsiniz.